Venture Capital

Ponad 2,1 mld zł – to wartość polskiego rynku venture w 2020 roku. Tyle zainwestowały polskie i zagraniczne fundusze w rodzime, innowacyjne przedsiębiorstwa. W porównaniu do 2019 roku wartość inwestycji wzrosła o 70 proc. Wśród największych rund finansowania znalazły się: ICEYE (331 mln zł), Brainly (302 mln zł) oraz Booksy (266 mln zł).

Struktura funduszy venture capital przypomina raczej strukturę funduszy akcji lub obligacji. Oznacza to, że w takim funduszu to my decydujemy, w jakie startupy zainwestujemy fundusze. Zbieramy kapitał na inwestycję od inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, czyli od tzw. limited partners. To głównie te pieniądze zasilają kasę funduszu. Oczywiście znajdują się  w niej także pieniądze zarządzających funduszu, ale stanowią one zaledwie 1-2% środków.

Do naszych obowiązków zarządzających należy między innymi:

  • Zebranie leadów, czyli startupów, w które potencjalnie warto zainwestować
  • Przejrzenie pitch decków i wybranie najbardziej obiecujących projektów
  • Spotkanie się z ich założycielami i wysłuchanie ich prezentacji, ocenienie potencjału przedsiębiorstwa
  • Przeprowadzenie due diligence przedsiębiorstwa
  • Zwołanie komitetu inwestycyjnego (czasami uczestniczą w nim niezależni eksperci i limited partners), który debatuje nad inwestycją
  • Przygotowanie umowy inwestycyjnej
  • Inwestycja i wsparcie merytoryczne startupu

Nasze fundusze venture capital zawsze mają określony czas trwania przedsięwzięcia – zwykle to 10 lat (5 lat na inwestycję, 5 lat na wyjście z inwestycji).

Gdzie inwestować? Lokalizacja startupu

Nasz Fundusz VC, inwestuje w startupy na wczesnym etapie rozwoju. Naszym obszarem działalności jest teren całego kraju. Nie inwestujemy w projekty z całego świata.

Inwestowanie i finansowanie startupów w Polsce

Młode przedsiębiorstwa w Polsce często potrzebują wsparcia finansowego oraz merytorycznego, by skutecznie realizować założone cele. Z pomocą przychodzi nasz fundusze venture capital, który oferują finansowanie startupów oraz projektów na dalszym etapie rozwoju.

Czym powinien wyróżniać się projekt, aby spotkał się z zainteresowaniem takiego funduszu?

Finansowanie venture capital polega na objęciu przez inwestora udziałów w przedsiębiorstwie. Warto podkreślić, że fundusze wspomagają spółki nie tylko finansowo, ale także swoim doświadczeniem i wiedzą, szczególnie przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Nie każda firma ma jednak szansę na dofinansowanie ze strony funduszu. Kompetencje i doświadczenie zespołu zarządzającego projektem, są dla funduszu kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się w konkretne przedsięwzięcie.  Poznanie wiedzy zarówno na temat doświadczenia, konkurencji, jak i rynku, jest cenną wskazówką dla przyszłego inwestora. Na decyzję o zaangażowaniu się w konkretny projekt ma wpływ przede wszystkim doświadczenie i wiedza na temat danej branży posiadana przez promotorów projektu.

Na co zwracamy uwagę?

Fundusze venture capital wybierając firmy do współpracy, zwracają szczególną uwagę też na to, czy odznaczają się one dużym potencjałem rozwoju i dynamiką wzrostu. Ważną kwestię stanowi również jego innowacyjność, a także oryginalność produktu, który powinien wyróżniać się na tle konkurencji oraz mieć przewagę technologiczną. Przedsiębiorstwa, które spełniają te kryteria, otrzymują od funduszu wsparcie umożliwiające realizację kolejnych działań oraz przekraczanie pewnych barier rozwoju. Co ważne, fundusze venture capital mają możliwość zrealizowania kolejnej rundy finansowania dla projektu, który już otrzymał wcześniej dofinansowanie z innego źródła. Fundusze przystępując do analizy firmy zwracają również uwagę na to, czy istnieje szansa wyjścia z inwestycji w ciągu kilku lat przynosząc jednocześnie realne zyski. Firmy, które poszukują inwestora, powinny mieć świadomość, że im wyższe ryzyko inwestor finansowy ponosi w trakcie współpracy, tym większego zysku z inwestycji będzie oczekiwał.

Co nas wyróżnia?

Nasz fundusz venture capital wyróżnia to, że zwykle nie delegujemy swoich przedstawicieli do zarządu spółki. Wspieramy jedynie zarząd w tworzeniu, a także realizacji, strategii dalszego rozwoju.

Informacje dodatkowe

IRB nie jest bankiem i nie udziela kredytów bankowych. W zamian, IRB proponuje długoterminowy kapitał inwestycyjny według następujących zasad:

Całkowita wielkość inwestycji stanowi 50.000 do 400.000 zł.

Współinwestowanie odbywało się na zasadzie nabywania mniejszościowych udziałów kapitałowych stanowiących od 25% do 49% wartości firmy. IRB dąży do popierania istniejącego zarządu, a nie zastępowania go.
Struktura i sposób inwestowania dopasowane są do poszczególnych sytuacji.

Preferowane działy gospodarki to: edukacja, medycyna, tanie budownictwo mieszkaniowe, usługi w sferze przedsiębiorczości, wytwarzanie energii i ochrona środowiska.

IRB jest szczególnie zainteresowany polskimi przedsiębiorstwami z udokumentowana działalnością w branży oraz doświadczonymi właścicielami i zarządem. Bierzemy także pod uwagę wielostronne spółki joint venture z kapitałem zagranicznym zakładając, ze polscy partnerzy znajda się ostatecznie w posiadaniu pakietu kontrolnego przedsiębiorstwa.

Uczenie się przez całe życie

Inwestowanie w wiedzę,  przynosi widoczne zyski i dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do projektów edukacyjnych i szerzenia idei uczenia się przez całe życie. Nasze projekty edukacyjne dotyczą więc rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia: od przedszkola, szkoły podstawowej, zawodowej, studiów a także już po zakończeniu edukacji systemowej – w dorosłym życiu.

Dzięki realizacji wielu projektów edukacyjnych mamy wieloletnie i bogate doświadczenie w tym obszarze.

ZPARASZAMY DO WSPÓŁPRACY