Szkolenie mentoring i coaching medialny kadry zarządzającej

To wysoce specjalistyczne szkolenie praktyczne. Adresowane jest do managerów zajmujących się PR-em, a także członków zarządów, odpowiedzialnych za wizerunek i strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia Trener rozpoznaje predyspozycje medialne każdego Uczestnika i na ich podstawie dobiera indywidualne ćwiczenia związane z wystąpieniami medialnymi i publicznymi.

Bardzo ważnym elementem treningu są konsultacje z Trenerem. Polegają one na rozmowach coachingowych w cztery oczy. Coach określa w ich trakcie te obszary kompetencji medialnych Uczestnika, nad którymi należy pracować. Udziela praktycznych porad, pozostaje także do telefonicznej, bądź mailowej dyspozycji Uczestnika.
szkolenia
Skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną poprzez media (perswazja a manipulacja):
Techniki perswazji medialnej.
Jaka manipulacja jest skuteczna?

ĆWICZENIE 1 – Rozpoznawanie komunikatów perswazyjnych oraz manipulacyjnych w wywiadach telewizyjnych (praca na bazie fragmentów telewizyjnych programów publicystycznych). Celem ćwiczenia jest wprowadzenie uczestników w temat szkolenia i pokazanie im wariantów obrony przed technikami manipulacyjnymi.

Prawda, ale niecała.
Wykorzystywanie powierzchowności przekazu do tworzenia wrażenia medialnego.
ĆWICZENIE 2 – Tworzenie tekstów prasowych. Ćwiczenie polega na wykorzystywaniu niejednoznaczności przekazu i gry słów w komunikatach medialnych. Uczestnicy poznają sposoby i techniki rozmywania wypowiedzi i kierowania niewygodnych tematów na bezpieczne dla nich tory.

Tajemnica sukcesu w kontaktach z mediami. Warsztat, cz. I:
Media – ich siła i słabości.
Reguły współpracy z dziennikarzami.
Otwartość, rzetelność, wiarygodność – elementy budowania relacji.

ĆWICZENIE 3 – Rozmowa z dziennikarzem. Mity i stereotypy w kontaktach z mediami. Celem warsztatu jest oswojenie Uczestników z wystąpieniami publicznymi i medialnymi. Każdy z nich wciela się w role (dziennikarza, rozmówcy). W trakcie tego ćwiczenia coach dokonuje diagnozy mocnych i słabych stron Uczestnika szkolenia. Podaje też konstruktywne propozycje zmian i sposoby na modyfikację niepożądanych postaw

Tajemnica sukcesu w kontaktach z mediami. Warsztat, cz. II:
Projektowanie długotrwałych kontaktów z redakcją.
Spotkania nieformalne, plotki i informacje, lobbing.
ĆWICZENIE 4 – Oswajanie dziennikarzy. Budowanie długofalowych relacji na linii manager – dziennikarz z wykorzystaniem technik wpływu. W trakcie ćwiczenia Uczestnicy uczą się rozpoznawania intencji dziennikarzy oraz sposobów redukowania ich agresywnych postaw. Zadaniem Uczestników treningu jest też projektowanie strategii kontaktów z wybranymi redakcjami.

Wywiady prasowe, radiowe i TV, cz. I:
Specyfika studia radiowego i telewizyjnego – zasady zachowania.
Opanowanie tremy – wizualizacja, oswajanie wyglądu i głosu.
ĆWICZENIE 5 – Wywiad w mediach elektronicznych – warsztat z użyciem kamery i mikrofonu. Uczestnicy treningu biorą czynny udział w zainscenizowanym przez coacha programie publicystycznym.

Efekt pierwszego wrażenia – elementy mowy ciała.
Rozmowa z dziennikarzem przed nagraniem.
Wywiady prasowe, radiowe i TV, cz. II:
Triki telewizyjne, czyli co zrobić, by kamera nas kochała.
Trudne pytania – jak sobie radzić – opanowanie i riposta.
ĆWICZENIE 6 – trening z kamerą („setki”, rozmowa „live”, wywiad nagrywany), cz. I:

Kilku na jednego – rozbijanie koalicji.
Słabe strony pytających.
ĆWICZENIE 7 – trening z kamerą („setki”, rozmowa „live”, wywiad nagrywany), cz. II:

analiza nagranego materiału
dyskusja grupowa – co było OK a co można zmienić (różne punkty widzenia)
Prawo prasowe – możliwości i ograniczenia:
Świat mediów – pułapki i zagrożenia.
Autoryzacja.
Sprostowania.
Pisanie tekstów prasowych i sponsorowanych:
Reguły dobrego pisania.
Zasady konstruowania ciekawych tekstów.

ĆWICZENIE 8 – Pisanie tekstów prasowych. Styl szkolny, urzędowy i prasowy. Celem ćwiczenia jest nauczenie Uczestników konstruowania tekstów dziennikarskich, zrozumienie i przyswojenie „filozofii” i zasad tworzenia materiałów prasowych.

Błędy i wypaczenia w tekstach prasowych.
Ekonomika języka – prostota, nie – prostactwo.

ĆWICZENIE 9 – TEST lub QUIZ.

Wizyta w studiu radiowym i telewizyjnym – zajęcia praktyczne:
Próba mikrofonu (ustawienie głosu).
Próba kamery (światło, postawa ciała, kontrola gestów i ich „telewizyjna adaptacja”).

ĆWICZENIE 10 – „Poligon” – 5 minutowy wywiad z Uczestnikiem prowadzony przez coacha (rejestracja na płycie DVD, która dołączana jest do materiałów poszkoleniowych; trafiają one do uczestnika wraz z komentarzem i wskazówkami trenera).

Informacje dodatkowe:

SZKOLENIE OTWARTE:
Dzień 1- Godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

– Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.

– Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.

– W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.

– Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.

– W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.

– Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.

– W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.