Studia Podyplomowe – Coaching w Biznesie – NOWOŚĆ!

We współpracy z naszym partnerem Instytutem Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum mamy przyjemność zaprosić państwa na nowy kierunek studiów: Coaching w Biznesie. 

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich. Adresatami są głównie menadżerowie, prezesi, dyrektorzy, kierownicy, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy, rozwijać własne kompetencje, a także przedsiębiorcy i inne osoby, które są odpowiedzialne za rozwój zawodowy pracowników.

Zagadnienia zawarte w programie studiów podyplomowych na kierunkuCoaching w biznesie:

 • Teoretyczne podstawy coachingu
 • Kompetencje coacha
 • Organizacja procesu coachingowego
 • Psychologiczne ujęcie pracy coacha
 • Etyka w coachingu
 • Techniki i narzędzia pracy coacha wykorzystywane w biznesie
 • Integrowanie coachingu z procesem zarządzania
 • Zarządzanie zmianą
 • Superwizja i mentoring
 • Zarządzanie coachingiem w organizacji
 • Skuteczne prowadzenie rozmów z klientem, budowanie relacji
 • Praca z wizją, planowanie, monitorowanie postępów i ocena efektów
 • Coaching w praktyce HR
 • Coaching grupowy
 • Trening warsztatu coacha
 • Praktyka

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym. Zjazdy mają głównie charakter praktycznych ćwiczeń i warsztatów ukierunkowanych na rozwój umiejętności, co daje uczestnikom możliwość praktycznego przećwiczenia metod, technik i narzędzi coachingowych, gwarantując uzyskanie zamierzonych efektów kształcenia.