Coaching operacyjny zespołów sprzedaży

Coaching procesu sprzedaży jest kierowany do zespołów sprzedażowych: doradców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych czy konsultantów.

Celem coachingu jest poprawa efektywności działania zespołu sprzedażowego (lub poszczególnych jego członków), co przełoży się na poprawę jego wyników.

Coach pracuje zarówno z całym zespołem jak i poszczególnymi jego członkami.

W ramach współpracy Coach uczestniczy we wspólnych wizytach handlowych z członkami zespołu sprzedażowego, celem których jest weryfikacja wiedzy, a także etapu rozwoju pracownika (Klienta). W trakcie sesji coachingowej odbywanej po wizytach handlowych Coach dokonuje wspólnie z Klientem analizy jego pracy, zaangażowania, a także opracowuje modela wsparcia dla Klienta.

W trakcie sesji Coachingowej, Coach wykorzystując narzędzia coachingowe, oraz własne doświadczenie, pracuje nad:

  • wyzwoleniem potencjału Klienta,
  • rozwojem komunikatywności
  • efektywnym wykorzystywaniem dostępnej wiedzy sprzedażowej (narzędzia sprzedażowe)
  • eliminacją wewnętrznych ograniczeń i przekonań Klienta

Efekt Coachingu operacyjnego zespołu sprzedaży

  • Zaplanowanie działań rozwojowych członków zespołu sprzedaży (plan sesji coachingowych, szkolenia sprzedażowe). Wskazówki dla kierownictwa i managerów dotyczących wsparcia pracownika działu handlowego w codziennej pracy.
  • Wzrost umiejętności działu handlowego
  • Osiąganie lepszych wyników sprzedażowych
  • Wskazówki dotyczące strategii sprzedaży i rozwoju działu sprzedaży.
  • Uzupełnienie lub zmiana obowiązujących standardów sprzedażowych.
  • Rozwoju strategii sprzedaży.