Pisanie biznesplanów i wniosków

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne przygotowanie oraz weryfikację dokumentacji na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej tj.:

– biznesplanów,
– wniosków o dotację,
– analiz finansowych,
– załączników oraz oświadczeń.

w ramach dofinansowań z:
– Urzędów Pracy,
– Lokalnych Grup Działania,
– Funduszy Pożyczkowych,
– EFS,
– PROW.

Proponujemy Państwu kompleksowe przygotowanie całości dokumentacji jaka wymagana jest przy ubieganiu się o dotację w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Powiatowych Urzędów Pracy. Przygotowana przez nas dokumentacja składa się: z indywidualnie przygotowanego wniosku/ formularza rekrutacyjnego ; biznes planu wraz z indywidualnym opisem planowanej przez Państwo działalności gospodarczej, prognozami kosztów i przychodów, analizami: finansowymi opartych na rzeczywistych ujęciach liczbowych, konkurencji, rynku, SWOT z komentarzami, planem/ strategią marketingową oraz wszystkie wymagane w regulaminie i procedurach naboru załączniki i oświadczenia.

W celu podwyższenia punktacji wniosku przez Komisję dokonującą jego oceny przygotowujemy dodatkowo: listy intencyjne, deklaracje współpracy, deklaracje ceny.

Pracując nad dokumentacją nie korzystamy z szablonów czy gotowych rozwiązań masowo dostępnych w Internecie. Swoją pracę każdorazowo rozpoczynamy od podstaw we ścisłej współpracy z Klientem na każdym etapie realizacji Zlecenia co gwarantuje niepowtarzalność sporządzonej dokumentacji.

W kwestii finansowej jesteśmy elastyczni i nasze honorarium każdorazowo ustalane jest indywidualnie w oparciu o sytuację naszego Klienta.

W toku współpracy służymy również fachowym doradztwem i wsparciem.

Dodatkowo w ramach jednej usługi znajduje się „serwis wniosku” co oznacza, że na wniosek urzędników dokonujemy dodatkowych uzupełnień, zmian czy ewentualnych modyfikacji.

Pracujemy w oparciu o zawartą umowę – również zdalnie – co gwarantuje pełne wykonanie zleconej usługi.

W przypadku jeżeli z naszej winy sporządzona dokumentacja otrzyma ocenę negatywną na etapie formalnym zwracamy Państwu pieniądze.

Realizacja zlecenia trwa obecnie od 3 – 7 dni roboczych w zależności od rodzaju planowanej działalności.

Zapraszamy do współpracy.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod podanym numerem telefonu jak również poprzez formularz kontaktowy.