Dotacje z UE

Zajmujemy się profesjonalnym i skutecznym opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnych o dotacje z Unii Europejskiej na inwestycje w innowacyjne produkty i usługi. Do naszych kompetencji należy również zarządzanie i rozliczanie projektów po pozyskaniu dofinansowania.

 

Nasza oferta dotyczy kompleksowej obsługi od weryfikacji założeń do końcowego ostatecznego rozliczenia. Poprowadzimy dla Państwa cały proces pozyskania dotacji, w ramach dwóch etapów współpracy:

I. Po podpisaniu umowy współpracy

  1. Bieżąca analiza planowanych inwestycji wraz z monitoringiem programów unijnych;
  2. dopasowanie odpowiedniego programu unijnego do określonego projektu
  3. pomoc w przygotowaniu harmonogramu czasowo – rzeczowo – finansowego
  4. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, biznesplanu.
  5. Monitoring oceny projektu złożonego do Instytucji Oceniającej takich jak: dokonywanie poprawek i uzupełnień w dokumentacji aplikacyjnej w przypadku ich wystąpienia

II. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie – rozliczenie projektu (opcjonalnie na życzenie Klienta)

  1. Monitoring realizacji inwestycji w zakresie zgodności z obowiązującymi w ramach rozliczenia procedurami: zasad gromadzenia dokumentacji, opisywania księgowego;
  2. Obsługa marketingowa projektu (zgodnie z wytycznymi UE)
  3. Sporządzanie sprawozdań okresowych (półrocznych/kwartalnych); przygotowanie wniosków rozliczeniowych zaliczkowych, refundacyjnych i końcowych
  4. Uczestnictwo podczas kontroli realizacji projektu
  5. Przygotowanie pism związanych z realizacją projektu do Instytucji Pośredniczącej.