O Instytucie

Jest on integralną częścią Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego. Celem IRB jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwom na rynku. Pomoc ze strony Instytutu jest dość obszerna i dotyczy wielu dziedzin. Najważniejsze z nich to:

  • Inkubator Przedsiębiorczości;
  • Anioł Biznesu;
  • Venture Capital.

Dodatkowo IRB świadczy: bezpłatne konsultacje, obsługę prawną – mediacje, windykacja, rejestracja spółki, pomoc w pozyskaniu funduszy UE i innych grantów, kursy, szkolenia, coaching, doradztwo w zakresie kredytów bankowych oraz wynajem sal szkoleniowych. Oferuje również ciekawe systemy współpracy na zasadach umowy franczyzowej.

W ramach Inkubatora Przedsiębiorczości, Anioła Biznesu i Venture Capital IRB jest szczególnie zainteresowany polskimi przedsiębiorstwami z udokumentowaną działalnością w danej branży oraz doświadczonymi właścicielami i zarządem. Preferowane działy gospodarki, które IRB chciałoby objąć wsparciem są to: edukacja, medycyna, tanie budownictwo, usługi w sferę przedsiębiorczości, wytwarzanie energii i ochrona środowiska.

Inwestowanie w przedsiębiorczość zawsze przynosi zyski, dlatego dużą wagę przywiązujemy do projektów edukacyjnych i szerzenia idei uczenia się przez całe życie. Nasze projekty edukacyjne dotyczą więc rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia: od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, zawodową, studia, a także po zakończeniu edukacji systemowej w dorosłym życiu. Dzięki realizacji wielu projektów edukacyjnych mamy wieloletnie i bogate doświadczenie w tym obszarze.