Mgr Marcin Madej

psycholog, pedagog, trener, specjalista PR, doradca personalny   

Marcin-MadejAbsolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa, studiów podyplomowych Psychologii stosowanej UJ oraz London School of Public Relations.

Wiedza psychologiczna pozwoliła mu realizować się zawodowo w wielu płaszczyznach. Współpracuje z firmami szkoleniowymi w Anglii i Austrii. Prowadzi warsztaty, szkolenia i konsultacje dot. rozwoju osobistego, psychologii biznesu, self development oraz badania psychologiczne dla różnorodnej grupy odbiorców. Realizuje projekty z zakresu psychologii rozwojowej, eksperymentalnej i społecznej, w tym: budowania zespołów, motywowania, zarządzania czasem, wpływu społecznego, kryzysów okresu dorastania i identyfikacji ról, rozwoju umysłowego i emocjonalnego, analizy transakcyjnej i dialogu motywacyjnego. Współpracuje z poradniami psychologicznymi, jst i urzędami w zakresie: pomocy psychologicznej, doradztwa i prowadzenia szkoleń. Ponadto kooperuje z agencjami PR gdzie odpowiada m.in. za: promocję i budowanie wizerunku produktu w segmencie docelowym odbiorców. Jako doradca EURES przez okres 5 lat odpowiadał za przygotowywanie, kierowanie i realizację międzynarodowych projektów społecznych w woj. świętokrzyskim. W pracy zawodowej kieruje się zasadą skoncentrowania działań na zasobach klienta, wykorzystując m.in. techniki: znaczników personalnych czy mapowania problemu. W trakcie pracy zawodowej miał przyjemność prowadzić treningi, coaching, terapie dla zróżnicowanej grupy odbiorców: os. pracujących, bezrobotnych, młodzieży, uczniów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, więźniów, os. niepełnosprawnych. Obecnie odpowiada również za logistykę działań w firmie Fusion Design a główne obszary zainteresowań zawodowych skupiają się wokół rozwoju osobistego oraz usprawniania kompetencji komunikacyjnych, w tym: strategii personalnych, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i autorskiego projektu: narrative coaching.