Marcin Chłodnicki

  • by

Marcin Chłodnicki – współwłaściciel i członek zarządu w „groUP247 | szkolenia eksperckie” – trener oraz praktyk w zakresie public relations, marketingu politycznego, komunikacji społecznej i zarządzania w politykach publicznych. Samorządowiec, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego i Społecznej Akademii Nauk w Kielcach. Twórca strategii komunikacyjnych oraz doradca z zakresu zarządzania i kompetencji „miękkich”. Założyciel Agencji Public Relations Stabilis PR, certyfikowany administrator szkoleń Oracle e-learning. Ukończył studia m.in. z zakresu Politologii i Nauk Społecznych, Funduszy Unii Europejskiej, a także studia Public Relations na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.