Magdalena Nowak

Trener Przedsiębiorczości, Doradca Biznesowy

 Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz menedżerskich studiów podyplomowych, w zakresie Zarządzanie w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa, jak również prowadzenia szkoleń oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych o środki finansowe dla firm. Doświadczenie zdobyłam podczas pracy jako Prawnik oraz Trener/szkoleniowiec. Pracowałam zarówno z osobami dopiero planującymi otworzyć własne firmy, jak również z przedsiębiorcami.

OBSZARY KOMPETENCJI:

-doradztwo biznesowe i gospodarcze

-pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej – przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i biznes planów inwestycyjnych o dofinansowania w ramach funduszy z Unii Europejskiej

-zarządzanie projektami – obsługa administracyjna i prawna projektu

-organizacja i prowadzenie szkoleń – planowanie w oparciu o diagnozę potrzeb klienta, projektowanie oraz ewaluacja wraz z oceną jakości przeprowadzonego szkolenia

Szkolenia i doradztwo w zakresie:

Praktyczno-prawne aspekty zakładania i funkcjonowania  firm z sektora MSP,

Zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych,

Przedsiębiorczość oraz wymagania rynku pracy,

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo konsumenckie

Strategia rozwoju firmy

Źródła i zasady pozyskiwania środków finansowych na założenie i rozwinięcie działalności gospodarczej

Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie:

Do Urzędów Pracy – na założenie działalności gospodarczej, utworzenie stanowiska pracy, zorganizowanie stażu i inne dostępne formy

Dla osób niepełnosprawnych – środki PFRON na założenie i rozwój działalności gospodarczej,

Biznesplany w ramach RPO – dotacje na założenie działalności gospodarczej ze wsparciem pomostowym

Pożyczki preferencyjne na założenie bądź rozwój działalności gospodarczej.