Kadra

Marcin Chłodnicki

Współwłaściciel i członek zarządu w “groUP247 | szkolenia eksperckie” – trener oraz praktyk w zakresie public relations, marketingu politycznego, komunikacji społecznej i zarządzania w politykach publicznych. Samorządowiec, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego i Społecznej Akademii Nauk w Kielcach. Twórca strategii komunikacyjnych oraz doradca z zakresu zarządzania i kompetencji “miękkich”. Założyciel Agencji Public Relations Stabilis PR, certyfikowany administrator szkoleń Oracle e-learning. Ukończył studia m.in. z zakresu Politologii i Nauk Społecznych, Funduszy Unii Europejskiej, a także studia Public Relations na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Łukasz Bilski

Łukasz Bilski – coach, mentor i trener biznesu, seryjny przedsiębiorca. Prezes Zarządu Business Horizon Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum Europy Lokalnej, Przewodniczący Rady Inkubatora Technologicznego w Skarżysku-Kamiennej. Menadżer z ponad 14-letnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z UE, wsparcia w rozwoju MŚP, rozwoju sieci sprzedaży oraz współpracy nauki z biznesem. Specjalizuje się w dziedzinach związanych z efektywnością energetyczną oraz gospodarką cyfrową. Na co dzień zajmuje się rozwojem relacji na linii biznes-nauka-JST-NGO, efektywnie szukając wspólnych celów i możliwości współpracy. Aktywnie zaangażowany w proces powstawania nowych firm ze szczególnym uwzględnieniem start-upów oraz przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Jest udziałowcem/akcjonariuszem 4 przedsiębiorstw na różnym etapie rozwoju. Obecnie tworzy fundusz zalążkowy i współpracuje z wieloma firmami w zakresie poszukiwania finansowania na ciekawe pomysły biznesowe.

Krzysztof Adamczyk

Jan Szczygieł