Marcin Chłodnicki

Marcin Chłodnicki – współwłaściciel i członek zarządu w “groUP247 | szkolenia eksperckie” – trener oraz praktyk w zakresie public relations, marketingu politycznego, komunikacji społecznej i zarządzania w politykach publicznych. Samorządowiec, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego i Społecznej Akademii Nauk w Kielcach. Twórca strategii komunikacyjnych oraz doradca z zakresu zarządzania i kompetencji “miękkich”. Założyciel Read more about Marcin Chłodnicki[…]